Үйлчилгээний тариф

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ

280000

төгрөг

Дэлхий дахинаа бурхан болоочдоо дурсах олон улсын өдрөөр болон нийгмийн сайн сайхны төлөө бурханы шашны болон буяны байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах арга хэмжээнд орлогын тодорхой хэсгийг зориулна.