Үйл ажиллагаа
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАВ
2017.08.22

     Буяны ариун үйл хэргийг олон жил эрхлэн явуулж буй мэргэжлийн байгууллага болох “Улаанбаатар буян” ХХК-ийн удирдлага  “Ард түмний алтан сан” мэдээллийн сайтын үйл ажиллагааг дэмжин мэдээллийн технологийн дэвшлийн өнөөгийн эрин үед монгол уламжлалаа шинэ агуулгаар хөгжүүлж, бурхан болоочдын дурсгалыг өнөд мөнхжүүлэх, цаг хугацааны урсгалд удам угсаа дамжуулан гэгээн дурсамжаар улам баяжуулах, тэдний захиас сургаалийг хойч үеийхэнд үлдээх, удмын сангийн мэдээллийг бүрдүүлэх үйлчилгээг нэг цэгт төвлөрүүлэн ар гэрийнхний захиалгын дагуу хөнгөн шуурхай, чирэгдэлгүй үйлчлэх зорилгоор “Хамтран ажиллах гэрээ” болон “Захиалгын зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ” 8 дугаар сард байгуулав....